4

Αξέχαστα συναισθήματα – Πολύτιμες αναμνήσεις

Αριθμός πετρών

Διαστάσεις

Εγγύηση

Φινίρισμα

Φύλο

Καθαρότητα Πέτρας

Καράτια / Κράμα Μετάλλου

Καράτια Πέτρας

Κοπή

Πέτρα

Χρώμα Πέτρας

Υλικό